Nasze produkty oferujemy w skali krajowej i lokalnej.
Porównaj produkty i znajdź najlepsze rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb.

parametry drzewa

lokalizacja
korony
lokalizacja
pnia
powierzchnia
wysokość
objętość
pierśnica
gatunek
kondycja

cechy produktu

obszar
dostępność
Odpłatność
dokładność
aktualność

od 1 drzewa

produkt gotowy

bezpłatny / płatny *

75%

zgodna z dostępnością
danych źródłowych

Pełna wersja

powyżej 5 km2

na zamówienie

płatny

95%

definiowana
przez użytkownika

Zobacz demo

powyżej 5 km2

na zamówienie

płatny

75%

definiowana
przez użytkownika

Zobacz demo

powyżej 5 km2

na zamówienie

płatny

95%

definiowana
przez użytkownika

Zobacz demo

od 1 drzewa

na zamówienie

płatny

99%

definiowana
przez użytkownika

Zobacz demo

Bezpłatny dostęp do produktu Krajowa Mapa Koron Drzew™ umożliwia:

- odczytanie parametrów pojedynczych koron drzew: współrzędne położenia wierzchołka korony, wysokość drzewa, powierzchnia korony, objętość korony;

- obliczenie sumy liczby i powierzchni koron drzew oraz odczytanie wysokości najwyższego drzewa, znajdujących się w dowolnej lokalizacji w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika w formie wieloboku lub bufora utworzonego od punktu lub linii, zawierającego < 1000 pojedynczych koron drzew;

- obliczenie statystyk sumy liczby, powierzchni i objętości koron drzew dla przedziałów wysokości koron drzew, znajdujących się w dowolnej lokalizacji w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika w formie wieloboku lub bufora utworzonego od punktu lub linii, zawierającego < 1000 pojedynczych koron drzew;

- odczytanie położenia koron drzew względem dróg, działek ewidencyjnych, granic administracyjnych lub wydzieleń leśnych.

Płatny dostęp do produktu Krajowa Mapa Koron Drzew™ umożliwia:

- w serwisie Mapa DrzewTM obliczenie sumy liczby i powierzchni koron drzew oraz odczytanie wysokości najwyższego drzewa, znajdujących się w dowolnej lokalizacji w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika o powierzchni < 1000 km² w formie wieloboku lub bufora utworzonego od punktu lub linii, zawierającego > 1000 pojedynczych koron drzew;

- obliczenie statystyk sumy liczby, powierzchni i objętości koron drzew dla przedziałów wysokości koron drzew, znajdujących się w dowolnej lokalizacji w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika o powierzchni < 1000 km2 w formie wieloboku lub bufora utworzonego od punktu lub linii, zawierającego > 1000 pojedynczych koron drzew;

- pobranie produktu dla wskazanego obszaru w formie warstwy wektorowej.

* po najechaniu na tekst "bezpłatny / płatny" dowiesz się więcej o szczegółach dostępu do produktu Krajowa Mapa Koron Drzew

Jesteś już zdecydowany?

Potrzebujesz więcej informacji?

Dowiedz się więcej

KRAJOWA
MAPA DRZEW

Krajowa Mapa Koron Drzew™ prezentuje wyniki inwentaryzacji drzew wykonanej w skali całego kraju, tj. dla powierzchni 312 679 km².
Produkt obejmuje korony drzew widziane z góry i nie przesłonięte przez wyższe korony oraz spełniające parametr minimalnej wysokości równej 4 m i minimalnej powierzchni korony równej 9 m². Inwentaryzacja koron drzew wykonana jest z dokładnością 75%.
Dane źródłowe, które posłużyły do opracowania produktu zostały pozyskane metodami teledetekcji lotniczej w latach 2011-2020. Wszystkie informacje i parametry, które dostarcza produkt są aktualne na dzień pozyskania danych źródłowych.

Opis produktu PDF

Informacje zawarte w produkcie:
lokalizacja korony

lokalizacja korony

wysokość drzewa

wysokość drzewa

powierzchnia korony

powierzchnia korony

objętość korony

objętość korony

Lokalna
MAPA DRZEW

Lokalna Mapa Drzew to grupa produktów, prezentujących wyniki inwentaryzacji drzew wykonanej w skali lokalnej. Dla obszaru zdefiniowanego przez użytkownika możliwe jest opracowanie jednego lub wielu poniżej opisanych produktów.

Dane źródłowe, które służą do opracowania tych produktów są pozyskiwane metodami teledetekcji lotniczej przy wsparciu pomiarów terenowych. Informacje i parametry, które dostarczają produkty są aktualne na dzień pozyskania danych źródłowych. Termin pozyskania danych źródłowych i parametry produktów mogą być indywidualnie dostosowywane do potrzeb klienta.

Produkty z grupy Lokalnej Mapy Drzew są dostępne na zamówienie.

Wersję demonstracyjną każdego produktu można zobaczyć on-line w serwisie Mapa Drzew™.

Lokalna Mapa Koron Drzew™ dostarcza informację o lokalizacji i wysokości drzew oraz powierzchni i objętości koron drzew.
Produkt obejmuje korony drzew widziane z góry i nie przesłonięte przez wyższe korony oraz spełniające parametr minimalnej wysokości 3 m i minimalnej powierzchni korony 7 m².
Inwentaryzacja koron drzew wykonywana jest z dokładnością nie mniejszą niż 95%. Produkt ten charakteryzują się wyższą dokładnością i precyzją od Krajowej Mapy Koron Drzew.

Informacje zawarte w produkcie:
lokalizacja korony

lokalizacja korony

wysokość drzewa

wysokość drzewa

powierzchnia korony

powierzchnia korony

objętość korony

objętość korony

Lokalna Mapa Gatunków Drzew™ dostarcza informację o przynależności taksonomicznej drzew. Każdej koronie drzewa przypisywana jest jedna z ponad 50 klas legendy.
Poszczególne klasy legendy mogą prezentować różne poziomy klasyfikacji drzew (rodzaj, gatunek i odmiana). Inwentaryzacja taksonów wykonywana jest z dokładnością nie mniejszą niż 75%.
Dodatkowo produkt zawiera informacje o lokalizacji i wysokości drzew oraz powierzchni i objętości koron drzew.

Informacje zawarte w produkcie:
gatunek

gatunek

lokalizacja korony

lokalizacja korony

wysokość drzewa

wysokość drzewa

powierzchnia korony

powierzchnia korony

objętość korony

objętość korony

Lokalna Mapa Kondycji Drzew™ dostarcza informację o stanie zdrowotnym drzew z zastosowaniem parametru stopnia defoliacji i przebarwienia koron. Inwentaryzacja stanu zdrowotnego drzew wykonywana jest z dokładnością nie mniejszą niż 95%.
Dodatkowo produkt zawiera informacje o lokalizacji i wysokości drzew oraz powierzchni i objętości koron drzew.

Informacje zawarte w produkcie:
kondycja drzewa

kondycja drzewa

lokalizacja korony

lokalizacja korony

wysokość drzewa

wysokość drzewa

powierzchnia korony

powierzchnia korony

objętość korony

objętość korony

Lokalna Mapa Pni Drzew™ dostarcza precyzyjną informację o lokalizacji pni drzew i pierśnicy oraz szereg dodatkowych parametrów charakteryzujących drzewo.
Produkt uwzględnia pnie drzew widziane na gruncie spełniające parametr minimalnej wysokości 2 m i minimalnej pierśnicy 5 cm. Inwentaryzacja pni drzew wykonywana jest z dokładnością 99,9%.

Informacje zawarte w produkcie:
lokalizacja pnia

lokalizacja pnia

pierśnica

pierśnica