Krajowa Mapa Koron Drzew jest dostępna on-line i można ją kupić w serwisie Mapa Drzew™
Płatny dostęp do Krajowej Mapy Koron Drzew™ rozszerza możliwość korzystania z informacji w serwisie Mapa Drzew™ o dodatkowe funkcjonalności. Odpłatna wersja umożliwia pobranie produktu dla wskazanego obszaru w formie warstwy wektorowej. W celu dokonania zakupu zdefiniuj obszar zainteresowania i przejdź do serwisu Mapa Drzew™.

Bezpłatny dostęp do produktu Krajowa Mapa Koron Drzew™ w serwisie Mapa Drzew™ umożliwia:

- odczytanie parametrów pojedynczych koron drzew

- obliczenie statystyk dla <1000 koron drzew w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika w obszarze < 1 km²

- obliczenie powierzchni zasięgu koron drzew w zagregowanych klasach wysokości

Płatny dostęp do produktu Krajowa Mapa Koron Drzew™ w serwisie Mapa Drzew™ umożliwia dodatkowo:

- obliczenie statystyk dla >1000 koron drzew w zasięgu zdefiniowanym przez użytkownika w obszarze < 1000 km²

- obliczenie objętości pojedynczych koron drzew

- korzystanie z informacji we własnym środowisku GIS, bez ograniczeń powierzchni

Wybierz interesującą Cię jednostkę administracyjną, dla której chcesz kupić produkt

Gmina
Powiat
Mapa Drzew™

Wskaż interesujacy Cię obszar zaznaczając go bezpośrednio w serwisie

Produkty z grupy Lokalnej Mapy Drzew są dostępne na zamówienie.
Zaznacz interesujący/e Cię produkt/y:
Wypełnij formularz kontaktowy:

Na podstawie przesłanych informacji stworzymy dla Ciebie spersonalizowaną odpowiedź.

Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza

Klikając przycisk „WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie od nas na podany w formularzu kontaktowym adres e-mail informacji handlowych w związku z udzieleniem odpowiedzi na skierowane zapytanie. Nie będziemy wysyłać Państwu newslettera. Mogą Państwo w każdym momencie wycofać tę zgodę, kierując stosowny wniosek na adres support@mapadrzew.com . Wycofanie zgody może nam jednak uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na skierowane przez Państwa zapytanie.

wyślij wiadomość

Administratorem Państwa danych osobowych jest MGGP AERO Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Karola Kaczkowskiego 6, 33-100 Tarnów, KRS: 0000026913, NIP: 8731256310, REGON: 850414002.

W przypadku, gdy są Państwo naszymi Klientami, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów nawiązania oraz utrzymywania z Państwem kontaktu, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania przesłane poprzez formularz kontaktowy, wymiany bieżącej korespondencji, ewentualnego zawarcia z Państwem i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub innych umów, w tym kontaktowania się z Państwem w związku z zawartymi umowami, udzielania Państwu wsparcia w zakresie świadczonych usług, obsługi ewentualnych reklamacji. W przypadku, gdy są Państwo pracownikami/współpracownikami naszych Klientów, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia kontaktu z podmiotem będącym stroną zawartej z nami umowy, weryfikacji czy są Państwo uprawnieni do podejmowania czynności w imieniu tego podmiotu, prawidłowej realizacji zawartej z nami umowy.

Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wyświetl pełną treść klauzuli informacyjnej