05

Października 2021

Krajowa Mapa Koron Drzew™ - wynik inwentaryzacji drzew w Polsce

Czy wiesz ile drzew rośnie w Twoim mieście? Gdzie rośnie najwyższe drzewo w Twojej okolicy i jaka jest jego wysokość? Jaką powierzchnię zajmują korony drzew rosnących na Twojej działce? Teraz szybko znajdziesz odpowiedzi na te pytania.

Firma MGGP Aero udostępnia nowy, innowacyjny produkt, Krajową Mapę Koron Drzew™, która prezentuje informacje o drzewach rosnących w dowolnym zakątku Polski, dostępny w serwisie www.mapadrzew.com

MYŚL & TECHNOLOGIA

Zarówno produkt Krajowa Mapa Koron Drzew™, jak i serwis internetowy www.mapadrzew.com, są unikalnym rozwiązaniem na polskim rynku, opracowanym przez małopolską firmę MGGP Aero z Tarnowa. Krajowa Mapa Koron Drzew™ powstała w wyniku pracy interdyscyplinarnego zespołu specjalistów oraz potencjału technologicznego firmy MGGP Aero. Jest odpowiedzią na współczesne potrzeby związane z zarządzaniem zielenią wysoką.

...
Krajowa Mapa Koron Drzew™ dla skali całego kraju

Myślą przyświecającą autorom przy tworzeniu tego pionierskiego rozwiązania było udostępnienie podstawowych informacji o drzewach w Polsce w sposób przystępny i niewymagający specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu Krajowa Mapa Koron Drzew™ może być wykorzystywana zarówno przez hobbystów jak i profesjonalistów np. w ramach wsparcia procesów adaptacji Polski do zmian klimatu.

Krajowa Mapa Koron Drzew™ zawiera wynik inwentaryzacji drzew rosnących na terytorium całej Polski. Prezentuje korony drzew, których wysokość jest wyższa niż 4 m, a powierzchnia ich koron większa niż 9 m2. Pozyskanie informacji o drzewach dla całego kraju było możliwe dzięki zastosowaniu metod analizy teledetekcyjnej co oznacza, że inwentaryzacja została wykonana zdalnie, bez konieczności wykonywania pomiaru bezpośrednio w terenie. Źródłem informacji o drzewach były w tym przypadku dane pozyskane z pułapu lotniczego. Na pokładzie samolotu załogowego zainstalowano specjalny laser tzw. ALS (Airborne Laser System), który z wysokości około 1 km mierzył wysokość i powierzchnie koron drzew. Inwentaryzacja wszystkich drzew w Polsce wymagała wykonania ponad 1 523 995 mln pomiarów laserem. Z powietrza, zinwentaryzowano ponad 3,3 mld koron drzew widzianych z góry, o łącznej powierzchni 9 669 476,2 ha, co stanowi 30,92% powierzchni kraju. W produkcie Krajowa Mapa Koron Drzew™ każde drzewo posiada przypisaną informację o współrzędnych położenia wierzchołka korony, jej powierzchni i objętości oraz wysokości drzewa.

...
Informacje, które zawiera Krajowa Mapa Koron Drzew™

Pozyskana i zaprezentowana w serwisie informacja niesie niebywałą wartość dla wszystkich użytkowników, ale w szczególności będzie przydatna zarządcom zieleni jednostek samorządowych, zarządcom infrastruktury oraz służbom ochrony przyrody.

Produkt został opracowany na podstawie danych pozyskanych metodą lotniczego skanowania laserowego, będących w zasobach Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, które 31 lipca 2020 roku za przykładem innych europejskich państw zostały uwolnione i przekazane nieodpłatnie społeczeństwu zgodnie z dyrektywą INSPIRE. Do opracowania produktu zastosowano metody uczenia maszynowego (ang. Machine Learning), które MGGP Aero rozwijało w dziale B+R, m.in. w ramach projektu HabitARS, pt. “Innowacyjne podejście wspierające monitoring nieleśnych siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem metod teledetekcyjnych.”, w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” BIOSTRATEG finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

...
Krajowa Mapa Koron Drzew™ - fragment miasta Wrocław

SERWIS mapadrzew.com

Krajowa Mapa Koron Drzew™ jest dostępna w otwartym serwisie mapowym mapadrzew.com zbudowanym na silniku aplikacji internetowej ObliView, także opracowanym przez zespół z MGGP Aero.

Serwis mapadrzew.com umożliwia bezpłatny dostęp do Krajowej Mapy Koron Drzew™ w środowisku aplikacji webowej. Serwis umożliwia również zakup produktu Krajowa Mapa Koron Drzew™ dla wybranego obszaru. Dzięki temu użytkownik może pobrać dane i analizować informacje zawarte w produkcie samodzielnie, we własnym środowisku GIS.

Serwis posiada rozbudowaną funkcjonalność i prezentuje drzewa na tle zdjęć lotniczych lub danych OpenStreetMap. Z zastosowaniem specjalnej metody prezentacji kartograficznej, dostarcza informacje o powierzchni koron drzew i ich wysokości. Możliwe jest przeglądanie danych bez ograniczeń na obszarze całej Polski w różnych skalach, od widoku pojedynczego drzewa po widok zagregowanego zasięgu ich występowania, np. przestrzeni wybranego miasta. Udostępnione narzędzia analiz geoprzestrzennych pozwalają użytkownikowi policzyć drzewa rosnące w zdefiniowanej powierzchni, np. w wybranej odległości od budynku, oraz sprawdzić wysokość i powierzchnię pojedynczej korony drzewa.

...
Serwis Mapa Drzew™

INNOWACYJNE PRODUKTY W OFERCIE MGGP AERO

Krajowa Mapa Koron Drzew™ to nie tylko źródło informacji i wiedzy o drzewach w Polsce. To również prezentacja nowych możliwości i kierunków rozwoju analiz teledetekcyjnych i geoinformatycznych na rynku kompleksowych usług inwentaryzacji środowiska przyrodniczego. Więcej o tej innowacyjnej perspektywie można przeczytać bezpośrednio na stronie mapadrzew.com. Znajdziemy tam prezentację innych produktów oferowanych przez MGGP AERO w ramach tzw. Lokalnej Mapy Drzew™, które skierowane są do zarządców zieleni w polskich oraz europejskich miastach. Produkty te oprócz podstawowych informacji o drzewach dostarczają także szczegółową informację o gatunkach, kondycji zdrowotnej drzewa oraz lokalizacji pnia. Po raz pierwszy dzięki zastosowaniu teledetekcji można zinwentaryzować drzewa na zamówienie klienta dla całego miasta.

...
Produkty Lokalnej Mapy Drzew™

O FIRMIE MGGP AERO

MGGP Aero jest firmą technologiczną z wieloletnim doświadczeniem i ugruntowaną pozycją na rynku polskim i europejskim. Od 20 lat specjalizuje się w pozyskiwaniu danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego i satelitarnego, w tym ortofotomap, obrazów hiperspektralnych i termalnych, danych LiDAR, dysponując własną flotą samolotów, bazą lotniczą i Centrum Badawczo-Rozwojowym.

MGGP Aero z zastosowaniem metod analizy teledetekcyjnej i geoprzestrzennej realizuje projekty komercyjne oraz naukowe z zakresu kompleksowej inwentaryzacji i badań jakościowych przestrzeni zurbanizowanej oraz środowiska naturalnego. Oferuje również usługi z zakresu modelowania 3D i aplikacji webowych.

MGGP Aero koncentruje się na rzeczywistych potrzebach swoich klientów, oferując innowacyjne produkty szyte na miarę, dostarczając informacje, które budują wiedzę swoich klientów.