11

Października 2021

Rekord wysokości pobity - najwyższe zmierzone drzewo w Polsce rośnie w Sudetach !!!

Dotychczas miano najwyższego drzewa w Polsce posiadała daglezja zielona Pseudotsuga menziesii rosnąca w Nadleśnictwie Ujsoły w Beskidzie Żywieckim. Zgodnie z pomiarami z września 2020 roku osiągnęła ona wysokość 58.20 m. W trakcie pracy na danych z Krajowej Mapy Koron Drzew™ (obecnie dostępnymi w serwisie mapadrzew.com), Agnieszka Ptak z zespołu MGGP Aero odkryła w Sudetach drzewa, które już w 2011 roku miały ponad 56 metrów wysokości. Pojawiło się więc podejrzenie, że obecnie drzewa te mogą być wyższe od rekordowej daglezji z Beskidu Żywieckiego.

Odkrycie to było poprzedzone tygodniami analiz danych lotniczego skanowania laserowego udostępnionych dla całego kraju przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. W wyniku tych analiz wytypowano rejon Gór Bardzkich jako obszar występowania potencjalnie najwyższego drzewa w kraju. Ostateczne sprawdzenie naszych przypuszczeń wymagało jednak wykonania pomiaru wysokości bezpośrednio w terenie.

...
Krajowa Mapa Koron Drzew™ - lokalizacja najwyższego zmierzonego drzewa w Polsce.

Arboryści wspinający się na daglezję zieloną

...
Arboryści wspinający się na daglezję zieloną
...
Bartłomiej Król umieszcza miarkę na czubku korony.

Pierwszego pomiaru wysokości dokonał Marcin Kilańczyk. Przymocowaną na tyczce miarkę Marcin umieścił na czubku drzewa a Agnieszka Ptak i Dominik Kopeć odczytali wysokości przykładając taśmę do nasady pnia. Pierwszy odczyt - 59.50 m i euforia w zespole.

...
Przygotowanie do odczytu wysokości drzewa.

Marcin powtórzył pomiar – wynik 59.20 m. Kolejnych pomiarów wysokości dokonał Bartłomiej Król, a odczyty u nasady pnia wskazały kolejno 59.50 m oraz 59.40 m. Przyjęto, że wysokość drzewa to średnia z czterech odczytów.
OFICJALNY WYNIK TO 59.40 m. Mamy nowy rekord wysokości!!! Odkrycie najwyższego obecnie drzewa w Polsce było możliwe, dzięki opracowaniu Krajowej Mapy Koron Drzew™. Mapa ta powstała z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i danych skanowania laserowego (technologia LiDAR) i jest dostępna za darmo w serwisie mapadrzew.com.

Parametry drzewa:

Gatunek: daglezja zielona Pseudotsuga menziesii
Wysokość drzewa: 59.40 m
Wiek: około 120 lat
Obwód drzewa w pierśnicy: 349 cm
Rozpiętość korony: 12 m
Wysokość nasady pnia nad poziomem morza: 343.5 m n.p.m.

...
Zespół odkrywców (od lewej) : Bartłomiej Król, Marcin Kilańczyk, Karol Krajewski, Agnieszka Ptak, Dominik Kopeć, Jan Jedliński

Autor tekstu: Dominik Kopeć