15

Marca 2022

Mapa Drzew™ we Wrocławiu

Gdybyśmy mieli jednym słowem opisać koncepcję Smart City to bez wątpienia oznacza to dla nas miasto przyszłości. Inteligentne miasto zakłada rozwój obszarów miejskich w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne. Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych, przestrzeń miejska powinna stać się przyjazna dla mieszkańców, władz miasta, przedsiębiorców i turystów. Koncepcja Smart City opiera się na inteligentnym systemie zarządzania miastem w który wpisują się takie elementy jak nowoczesny system transportu, zrównoważona gospodarka, kapitał społeczny, jakość życia oraz dbałość o środowisko naturalne.

...

W Polsce wiele miast podejmuje kroki w kwestii cyfryzacji i wdrożenia nowoczesnych technologii w procesie zarządzania przestrzenią miejską. Przykładem takiego miasta jest Wrocław, który planuje opracować i wdrożyć System do zarządzania zasobem zieleni miejskiej oraz e-platformę Zieleń. System ten usprawni i zoptymalizuje pracę Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu dostarczając szczegółowej i precyzyjnej informacji o stanie zieleni w mieście. Tym bardziej cieszymy się, że firma MGGP Aero weźmie udział w tym procesie. A co będzie dokładnie naszym zadaniem?

Nasz interdyscyplinarny Zespół będzie odpowiedzialny za wykonanie inwentaryzacji zieleni na wybranych obszarach Zarządu Zieleni Miejskiej, które będą stanowić dane wejściowe do wcześniej wspomnianego systemu. Wykonamy szczegółową inwentaryzację drzew łącznie z oznakowaniem ich arbotagami, określimy ich gatunki, odmiany, parametry oraz kondycję. Ponadto dokonamy kwalifikacji drzew do dalszych działań i opracujemy zalecenia dot. pielęgnacji. W tym celu wykorzystamy zarówno dane lotnicze oraz teledetekcyjne metody przetwarzania i analiz oraz wykonamy badania w terenie. W prace zostaną włączeni doświadczeni specjaliści teledetekcji i geoinformacji oraz botanicy.

...

W tym miejscu należy wspomnieć, że jednym z naszych produktów w ramach zamówienia będzie Lokalna Mapa Pni Drzew™, która dostarcza precyzyjną informację o lokalizacji pni drzew i pierśnicy oraz szereg dodatkowych parametrów charakteryzujących drzewo. Dzięki niej jesteśmy w stanie policzyć drzewa dla określonego obszaru z dokładnością 99,9%.

Zgodnie z Husqvarna Urban Green Space Index (HUSGI) Wrocław zajmuje 5. miejsce wśród Europejskich miast, zaś 8. miejsce na całym świecie w rankingu najbardziej zielonych miast. Tym bardziej cieszy nas fakt, że będziemy mogli opracować nasze produkty dla tego wyjątkowego miasta.